Роза 80 см (Тесса+Стар Роз+Кайзен+Давинчи)

132,00
р.
Роза 80 см (Тесса+Стар Роз+Кайзен+Давинчи)

Категория цветов: Роза Эквадор